אבני דרך בתולדות בית הספר "חוגים"

בית הספר נוסד בחודש יולי 1934 ע"י יאיר ואלן כ"ץ ז"ל.

היוזמה להקמת בית הספר באה מצד קבוצה של הורים יוצאי גרמניה, אשר ביקשו ליצור מסגרת לימודית הולמת לילדיהם,  מסגרת  אשר תשלב הוראת השפה העברית והקניית ערכי תרבות וחברה ישראליים עם הציפיות החינוכיות –לימודיות של יוצאי גרמניה דאז.

הלימודים התנהלו בקבוצות לימוד קטנות (חוגי לימוד), ועם השנים התפתחו אלה לכיתות לימוד מלאות. השקפתו החינוכית של יאיר כ"ץ ז"ל – העמדת התלמיד במרכז העשייה החינוכית –  היוותה את בסיס החינוך בבית הספר מתחילתו ועד עתה.

יאיר כ"ץ ראה בהקמת בית הספר ובניהולו את תרומתו למפעל הציוני, וכך הוקדש חלק ניכר משעות הלימוד להתמודדות עם משימות של חברה ומדינה.

שלבים בהתפתחות בית הספר:

שנות השלושים: נוסד בית הספר ונבנתה התשתית הארגונית והרעיונית. במרפסת של גב' רות קופל ברח' מסדה 17 נפתחה כיתה בת 29 תלמידים בהדרכת יאיר כ"ץ. משם עבר לבית איטין (פינת  רח' ברזילי וסוקולוב), אחר כך אל בית חכים (רח' הרצליה 30) ובהמשך להדר הכרמל.

ב- 1939 עקר בית הספר על 200 תלמידיו לרח' פבזנר 3. במשך כמה שנים התקיימו הלימודים בשתי משמרות, מפאת גידול מספר התלמידים ומיעוט חדרי הכיתות.

שנות הארבעים: ב- 1941 סיים מחזור הבוגרים הראשון ונתקבלה הכרת המוסד כבית ספר תיכון לכל דבר מטעם מחלקת החינוך של הוועד הלאומי. ב- 1944 התקיימו אימוני ה"הגנה" בלילות בכיתות בית הספר. בית הספר הפך שותף מלא במאבק על הקמת המדינה ולוקח חלק פעיל בקליטת ניצולי השואה. בחודש מאי  1948 (תש"ח) גויסה כיתה יב' לצה"ל מפני החרפת מלחמת העצמאות.

בשנים אלה נקנה המגרש בכרמל והוכנו תוכניות הבניין החדש של בית הספר בידי האדריכל פרופ' יוחנן רטנר ונורתה אבן הפינה להקמת הבניין. עם בניית הקומה הראשונה עברו הכיתות הראשונות לכרמל .

שנות החמישים: נפתחו מגמות לימוד – ריאליסטית, ביולוגית, ספרותית  וחברתית ובהדרגה עברו כל כיתות הלימוד לכרמל.

 שנות השישים: נפתחה המגמה הכלכלית ונפתחו המעבדות לפיסיקה ולכימיה.

 שנות השבעים: בית הספר השתלב בתוכנית הרפורמה בחינוך.

שנות השמונים והתשעים: בית הספר עבר לבעלות העירייה. הוא צמח מכיתה אחת בת 29 תלמידים למוסד חינוכי המונה כאלף ושלוש מאות תלמידים, המודרכים ע"י צוות של כ- 100מורים.

בתקופת העלייה הגדולה מברית המועצות קלט בית הספר מאות תלמידים עולים בגילאים שונים.

הורחבו תחומי לימוד כמו כלכלה ומינהל ונוספו חדשים כגון: לימודי א"י, תקשורת, אמנות ותיאטרון.

שולבו המחשבים בהוראה.

נוספו כיתות ייחודיות: כיתה מואצת וכיתה י"ג לבעלי צרכים מיוחדים.

בית הספר היסודי "הרצל" נוסף לבתי הספר המזינים עד אז ("דויד ילין" ו"אילנות").

 בית הספר הוכר על ידי מכון התקנים כבעל תו תקן לאיכות ולמצויינות.

שנות האלפיים: החלה מדיניות של רצף חינוכי שהוביל את התלמיד מכיתה ז' עד כיתה יב' ללא הנשרה.

הופעלה תוכנית חינוכית – "מעגלי חינוך", שבבסיסה התפישה שכל תלמיד יכול להגיע להישגים גבוהים יותר אם ייתמך בסביבה חברתית ורגשית מיטבית. לפיכך, נבנו מעגלים בני כ- 15 תלמידים ובראש כל מעגל עמד מחנך, שנתן מענה אישי לתלמידי המעגל שלו.

בית הספר היה חלוץ ב"מסע ישראלי" – מסע ברחבי המדינה, המשלב נופים שונים, מציג ומנחיל ערכים מגוונים ומפגיש את התלמידים עם קהילות שונות.

באפריל 2019 מעתיק בית הספר את משכנו לאתר חדש שנבנה עבורו ברמת הדר מול הנוף המדהים של מפרץ חיפה, שם מוקמת קריית החינוך "חוגים".

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות